English Español Hmong

Loogada MNCPD Achieve

Achieve – Xarunta Horumarinta Xirfadaha ee MN, waxaan ku faraxsanahay inaan ku taageerno – xubin qiimo badan leh oo ka mid ah Daryeelka Carruurta ee Carruurta iyo Waxbarashada Shaqaalaha. Waxaan siinaa macmiilka adeeg tayo leh, taageero, iyo illaha dhaqaatiirta iyo tababarayaasha Daryeelka Carruurnimada hore iyo Waxbarashada. Waxaan taageernaa oo waan ku aaminsannahay – Adiga!

Marka Aad Gaartid,
Minnesota way Guuleysataa.

Helitaanka Wadadaada Guusha

white down arrow

Daryeelka Carruurnimada iyo Dhaqaatiirta Waxbarashada

Waxaan aqoonsanaa tamarta iyo waqtiga aad ku isticmaashay kobcinta horumarinta ugu wanaagsan ee carruurta. Aad kuu adeegno! Waxaan bixinaa helitaan sahlan ee adeegyada, illaha, iyo taageerada. Waad nagu xisaabtami kartaa, waxaan halkaana u joognaa inaan kugu caawino gaarista!

MN Achieve - Educators

Daryeelka Carruurnimada iyo Dhaqaatiirta Waxbarashada

Waxaan aqoonsanaa tamarta iyo waqtiga aad ku isticmaashay kobcinta horumarinta ugu wanaagsan ee carruurta. Aad kuu adeegno! Waxaan bixinaa helitaan sahlan ee adeegyada, illaha, iyo taageerada. Waad nagu xisaabtami kartaa; waxaan halkaan ujoognaa in aan kugu caawino gaarista!

Tababarayaasha

Waxaan taageernaa shabakada Minnesota ee tababarayaasha aadka u cilmiyeysan. Isku kalsoonow! Waxaad marwalba haysataa helitaanka horumarinta xirfada tayeysan iyo fursadaha waxbarashada. Oo lala kaashanayo Tababaraheena La Ansixisay, waxaan halkaan u joognaa inaan kugu caawino gaarista kobaca!

MN Achieve - Trainers

Tababarayaasha

Waxaan taageernaa shabakada Minnesota ee tababarayaasha aadka u cilmiyeysan. Isku kalsoonow! Waxaad marwalba haysataa helitaanka horumarinta xirfada tayeysan iyo fursadaha waxbarashada. Oo lala kaashanayo Tababaraheena La Ansixisay, waxaan halkaan u joognaa inaan kugu caawino gaarista kobaca!

Xiriirka Ku saleysan Horumarinta Xirfada (RBPD)

Waan aqoonsannahay qiimaha midka mid ah jaheynta hormarinta xirfada. Takhasusyada RBPD waxay bixiyaan fursada badan ee xiriirka ku saleysan waxbarashada, oo ay ku jiraan jaheynta, tababarida, iyo la talinta. Iyo tallada qubaraha ee Takhasuskeena RBPD la ansixiyay, waxaan halkaan u joognaa inaan kugu taageerno inaad gaartid hadafyadaada shaqada.

MN Achieve - Relationship Based Professional Development

Xiriirka Ku saleysan Horumarinta Xirfada (RBPD)

Waan aqoonsannahay qiimaha midka mid ah jaheynta hormarinta xirfada. Takhasusyada RBPD waxay bixiyaan fursada badan ee xiriirka ku saleysan waxbarashada, oo ay ku jiraan jaheynta, tababarida, iyo la talinta.  Iyo tallada qubaraha ee Takhasuskeena RBPD la ansixiyay, waxaan halkaan u joognaa inaan kugu taageerno inaad gaartid hadafyadaada shaqada.

Hay’adaha Maalgeliyaha Hormarinta Xirfadaha

Waxaan ku caawinaa Hay’adaha Maalgeliyaha Hormarinta Xirfada siinta hormarinta xirfada oo tayo leh iyo fursadaha waxbarashada. Hay’adaha Maalgeliyaha ee PD waxay ka ciyaaraan dowr muhiim ah ee hubinta helitaankaaga ee tababaro tayeysan, aqoon iswaydaarsiyada, shirarka, iyo machadyada. Iyada oo o ay la jiraan fursadaha waxbarashada kala duwan ee la heli karo, waa gaari kartaa hadafyadaaada hormarinta xirfada!

MN Achieve - Training Sponsor Organizations

Hay’adaha Maalgeliyaha Hormarinta Xirfadaha

Waxaan ku caawinaa Hay’adaha Maalgeliyaha Hormarinta Xirfada siinta hormarinta xirfada oo tayo leh iyo fursadaha waxbarashada. Hay’adaha Maalgeliyaha ee PD waxay ka ciyaaraan dowr muhiim ah ee hubinta helitaankaaga ee tababaro tayeysan, aqoon iswaydaarsiyada, shirarka, iyo machadyada. Iyada oo o ay la jiraan fursadaha waxbarashada kala duwan ee la heli karo, waa gaari kartaa hadafyadaaada hormarinta xirfada!

Waqtiga Ka baarandaga Codsiga

Waxaan hadeer ka baaran dageynaa qoraalada la helay taariikhaha hoose.

Xiiseynayo waxbarashada wax badan ee ku saabsan nidaamka?

Maajo

10

Xubinnimada Shakhsiga

Waqtiga Ka baarandagida

Maajo

18

Ansixinta Tababaraha

Waqtiga Ka baarandagida

Xubinta Isbaheysiga Diiwaanka Shaqaalaha Qaranka Isbaheysiga Diiwaanka Shaqaalaha Qaranka - PER Ansixisay

Bahwadaagta

Wada shaqeynta lagu taageerayo waxbarashada hore.

Hormari - Qalabka Hormarinta Tayada iyo Diiwaanka Minnesota

Ogaanshaha Waalidka Minnesota

Child Care Aware of Minnesota

Minnesota Department of Human Services

First Children's Finance

Center for Inclusive Child Care Logo

Nanny
Camp Counselor
Guardian ad Litem
Assistant Teacher
Child Care Center Director
Youth Worker
Recreation Leader/Director
Child Care Lead Teacher
Teacher’s Aide
Family Child Care Provider
Early Head Start Teacher
Food Program Monitor
RBPD Specialist
Home Visitor
Achieve Trainer I
Public School Paraprofessional or Teacher’s Aide
RBPD Specialist
Child/Family Counselor
Child Welfare Social Worker
Early Childhood and Family Education (ECFE) Teacher
Special Education Teacher
Registered Dietician or Nutritionist
Human Service Director
Achieve Trainer II
Child Support Officer
K-6 Teacher
ECFE Parent Educator
Early Intervention Specialist
Head Start Teacher
Professional Development Advisor
Infant and Early Childhood Mental Health Specialist
Educational Researcher
Achieve Master Trainer
Children’s Librarian
Family Therapist
Child Development Specialist
Early Childhood Professor (College or University)
School Counselor
Speech & Language Pathologist
Child Psychologist
DHS Announcements
Submit a Listing
Community Forum
Submit a Listing
KCF CONTENT AREACORE COMPETENCY (OLD)CDA CONTENT AREA
I: Child Development and LearningI: Child Growth & Development8: Principles of Child Development and Learning
II.A: Creating Positive Learning ExperiencesIIa: Creating the Learning Environment2: Steps to advance children’s physical and intellectual development
II.B: Promoting Cognitive DevelopmentIIc: Language and Literacy IId: Cognitive Development2: Steps to advance children’s physical and intellectual development
II.C: Promoting Social and Emotional DevelopmentIIe: Personal and Social Development IV: Interactions with Children3: Positive ways to support children’s social and emotional development
II.D: Promoting Physical DevelopmentIIb: Physical Development2: Steps to advance children’s physical and intellectual development
II.E: Promoting Creative DevelopmentIIf: Creativity and the Arts2: Steps to advance children’s physical and intellectual development
III: Relationships with FamiliesV: Families and Communities4:Strategies to establish productive relationships with families
IV.A: Observing, Recording and Assessing DevelopmentIII: Assessment and Planning for Individual Needs7: Observing and recording children’s behavior
IV.B: Assessing and Using Information to PlanIII: Assessment and Planning for Individual Needs7: Observing and recording children’s behavior
IV.C: Assessing and Using Information to Enhance and Maintain Program QualityVII: Program Planning and Evaluation5: Strategies to manage effective program operation
V: Historical and Contemporary Development of Early Childhood EducationN/A6: Maintaining a commitment to professionalism
VI: ProfessionalismVIII: Professional Development and Leadership6: Maintaining a commitment to professionalism
VII.A: Establishing Healthy PracticesVI: Health, Safety and Nutrition
1: Planning a safe, healthy learning environment
VII.B: Ensuring SafetyVI: Health, Safety and Nutrition
1: Planning a safe, healthy learning environment
VII.C: Providing Healthy NutritionVI: Health, Safety and Nutrition
1: Planning a safe, healthy learning environment
VIII: Application through Clinical ExperiencesN/A6: Maintaining a commitment to professionalism