English Español Hmong

Loogada MNCPD Achieve

Achieve – Xarunta Horumarinta Xirfadaha ee MN, waxaan ku faraxsanahay inaan ku taageerno – xubin qiimo badan leh oo ka mid ah Daryeelka Carruurta ee Carruurta iyo Waxbarashada Shaqaalaha. Waxaan siinaa macmiilka adeeg tayo leh, taageero, iyo illaha dhaqaatiirta iyo tababarayaasha Daryeelka Carruurnimada hore iyo Waxbarashada. Waxaan taageernaa oo waan ku aaminsannahay – Adiga!

Marka Aad Gaartid,
Minnesota way Guuleysataa.

Helitaanka Wadadaada Guusha

white down arrow

Daryeelka Carruurnimada iyo Dhaqaatiirta Waxbarashada

Waxaan aqoonsanaa tamarta iyo waqtiga aad ku isticmaashay kobcinta horumarinta ugu wanaagsan ee carruurta. Aad kuu adeegno! Waxaan bixinaa helitaan sahlan ee adeegyada, illaha, iyo taageerada. Waad nagu xisaabtami kartaa, waxaan halkaana u joognaa inaan kugu caawino gaarista!

Daryeelka Carruurnimada iyo Dhaqaatiirta Waxbarashada

Waxaan aqoonsanaa tamarta iyo waqtiga aad ku isticmaashay kobcinta horumarinta ugu wanaagsan ee carruurta. Aad kuu adeegno! Waxaan bixinaa helitaan sahlan ee adeegyada, illaha, iyo taageerada. Waad nagu xisaabtami kartaa; waxaan halkaan ujoognaa in aan kugu caawino gaarista!

Tababarayaasha

Waxaan taageernaa shabakada Minnesota ee tababarayaasha aadka u cilmiyeysan. Isku kalsoonow! Waxaad marwalba haysataa helitaanka horumarinta xirfada tayeysan iyo fursadaha waxbarashada. Oo lala kaashanayo Tababaraheena La Ansixisay, waxaan halkaan u joognaa inaan kugu caawino gaarista kobaca!

Tababarayaasha

Waxaan taageernaa shabakada Minnesota ee tababarayaasha aadka u cilmiyeysan. Isku kalsoonow! Waxaad marwalba haysataa helitaanka horumarinta xirfada tayeysan iyo fursadaha waxbarashada. Oo lala kaashanayo Tababaraheena La Ansixisay, waxaan halkaan u joognaa inaan kugu caawino gaarista kobaca!

Xiriirka Ku saleysan Horumarinta Xirfada (RBPD)

Waan aqoonsannahay qiimaha midka mid ah jaheynta hormarinta xirfada. Takhasusyada RBPD waxay bixiyaan fursada badan ee xiriirka ku saleysan waxbarashada, oo ay ku jiraan jaheynta, tababarida, iyo la talinta. Iyo tallada qubaraha ee Takhasuskeena RBPD la ansixiyay, waxaan halkaan u joognaa inaan kugu taageerno inaad gaartid hadafyadaada shaqada.

Xiriirka Ku saleysan Horumarinta Xirfada (RBPD)

Waan aqoonsannahay qiimaha midka mid ah jaheynta hormarinta xirfada. Takhasusyada RBPD waxay bixiyaan fursada badan ee xiriirka ku saleysan waxbarashada, oo ay ku jiraan jaheynta, tababarida, iyo la talinta.  Iyo tallada qubaraha ee Takhasuskeena RBPD la ansixiyay, waxaan halkaan u joognaa inaan kugu taageerno inaad gaartid hadafyadaada shaqada.

Hay’adaha Maalgeliyaha Hormarinta Xirfadaha

Waxaan ku caawinaa Hay’adaha Maalgeliyaha Hormarinta Xirfada siinta hormarinta xirfada oo tayo leh iyo fursadaha waxbarashada. Hay’adaha Maalgeliyaha ee PD waxay ka ciyaaraan dowr muhiim ah ee hubinta helitaankaaga ee tababaro tayeysan, aqoon iswaydaarsiyada, shirarka, iyo machadyada. Iyada oo o ay la jiraan fursadaha waxbarashada kala duwan ee la heli karo, waa gaari kartaa hadafyadaaada hormarinta xirfada!

Hay’adaha Maalgeliyaha Hormarinta Xirfadaha

Waxaan ku caawinaa Hay’adaha Maalgeliyaha Hormarinta Xirfada siinta hormarinta xirfada oo tayo leh iyo fursadaha waxbarashada. Hay’adaha Maalgeliyaha ee PD waxay ka ciyaaraan dowr muhiim ah ee hubinta helitaankaaga ee tababaro tayeysan, aqoon iswaydaarsiyada, shirarka, iyo machadyada. Iyada oo o ay la jiraan fursadaha waxbarashada kala duwan ee la heli karo, waa gaari kartaa hadafyadaaada hormarinta xirfada!

Waqtiga Ka baarandaga Codsiga

Waxaan hadeer ka baaran dageynaa qoraalada la helay taariikhaha hoose.

Xiiseynayo waxbarashada wax badan ee ku saabsan nidaamka?

Janaayo

3

2020

Xubinnimada Shakhsiga

Waqtiga Ka baarandagida

Janaayo

4

2020

Ansixinta Tababaraha

Waqtiga Ka baarandagida

Xubinta Isbaheysiga Diiwaanka Shaqaalaha Qaranka Isbaheysiga Diiwaanka Shaqaalaha Qaranka - PER Ansixisay

Bahwadaagta

Wada shaqeynta lagu taageerayo waxbarashada hore.

Hormari - Qalabka Hormarinta Tayada iyo Diiwaanka Minnesota

Ogaanshaha Waalidka Minnesota

Child Care Aware of Minnesota

Minnesota Department of Human Services

First Children's Finance

Center for Inclusive Child Care Logo